let op geld lenen kost geld
Uit elkaar

Particulier hypotheek

Zo min mogelijk gedoe…

Uit elkaar

Hoe nu verder?

Bij het uit elkaar gaan komt er veel op jullie af. Bij een eigen woning zal er beslist moeten worden of de woning verkocht moet worden of dat één van jullie in de woning blijft wonen. Zo ja, hoe zit dit dan met de hypotheek?

Kan ik de lasten wel dragen, kan ik er wel blijven wonen? Wij hebben overwaarde en een verzekeringspolis waarin we samen een waarde hebben opgebouwd. Dit bedrag  zullen we moeten verdelen maar hoe doen we dit dan?

Zomaar een aantal vragen die beantwoord zullen moeten worden.

Jullie gaan niet voor niets uit elkaar. Bij de één gaat dit zonder noemenswaardige problemen en bij de ander is het een uitdaging. Laat het ontvlechten van jullie financiële huishouding dan ook over aan specialisten, hoe goed naasten jullie ook van advies voorzien.

Hoe?

Wanneer wij dit voor jullie mogen uitzoeken krijgen jullie een helder beeld welke rechten en plichten en welke financiële mogelijkheden jullie allebei hebben. Wanneer dit duidelijk is komt het erop aan hoe dit praktisch  kan worden ingevuld. Het is ook een beetje geven en nemen. Dit laatste is vaak het lastigste onderdeel bij het uit elkaar gaan.

Wellicht valt het jullie op dat wij hierin verder gaan dan alleen een hypotheekadvies. Ten tijde van het uit elkaar gaan zitten jullie in een emotionele achtbaan. Wij pretenderen dan ook niet dat wij altijd een oplossing hebben. Wat wij wel doen is helder uiteenzetten welke rechten en plichten jullie naar elkaar toe hebben en welke oplossingen  wij jullie kunnen bieden.

Allebei een nieuwe toekomst

Wanneer jullie elkaar ondanks alles een toekomst gunnen, voorkomen jullie (deels) gerechtelijke procedures en kosten. Soms is het helaas nodig om je recht te halen en dan moet je dit ook doen. Wij helpen graag mee met het vinden van de juiste stappen in jullie eigen nieuwe toekomst. Daar gaan wij voor. Bel of mail ons voor een vrijblijvend oriënterend hypotheekgesprek.

Lopende leningen oversluiten

Jullie hebben een lopende lening(en) welke gesplitst moet worden in ieders zijn of haar deel?  Wij bekijken graag jullie kredietmogelijkheden. Werkzaam met meerdere kredietverstrekkers waardoor wij maatwerk kunnen leveren. Met het oversluiten van een lening is er meestal ook sprake van een rentevoordeel. Hierdoor ben je eerder van de lening af.

Hypotheek op 1 naam oversluiten en verduurzamen?

1 van beide neemt de eigen woning over? Omdat de hypotheek dan toch aangepast moet worden is er vaak de vraag voor extra financiële middelen om de woning verduurzamen of te verbeteren. Als dit financieel haalbaar is dan berekenen wij graag hiervoor de hypotheekmogelijkheden.

De Perspectief lening

Zijn er in de huidige situatie ook lopende betalingsproblemen? Hierdoor kunnen er ook problemen ontstaan bij het omzetten van een lopende hypotheek, het verdelen van de schulden etc. Wellicht dat dan de Perspectief lening een bijkomende oplossing kan bieden.

In het verleden een betalingsprobleem gehad? De achterstand al ingelopen maar hierdoor wel een herstelde BKR-achterstandsregistratie? Een lopende betalingsregeling bij de Belastingdienst, incassobureau?

Met de Perspectief lening kunnen wij je misschien toch van dienst zijn! Belangrijk is dat je géén lopende achterstanden of afgeloste leningen hebt welke bij de BKR vermeld staan! Alléén een herstelde BKR-registratie (= A van achterstand met de H van hersteld- AH) wordt geaccepteerd.  Het heeft dus geen zin een aanvraag in te dienen als je hieraan niet voldoet.

Als je géén negatieve BKR-registraties hebt of een registratie zoals hierboven gemeld en/of  een lopende  betalingsregeling(en) dan kun je een kredietaanvraag indienen voor de Perspectief lening. Zoals je zult begrijpen moet jouw aanvraag verder aan de reguliere acceptatievoorwaarden voldoen.

Zoals de naam van het product al aangeeft, het doel is perspectief te bieden. Is het gevraagde bedrag volgens de huidige acceptatierichtlijnen betaalbaar en helpt het verstrekken van de lening jou om de tijdelijke betalingsproblemen op te lossen. Een aanvraag voor een Perspectief lening is altijd maatwerk en dit betekent dat van tevoren de uitkomst niet te bepalen is. Wij doen in ieder geval graag ons best voor je.

Voor particulieren & ondernemers

Hét adres voor een krediet, hypotheek en/of verzekering