De verschillende soorten leningen voor zelfstandige ondernemers uitgelegd

Als zelfstandig ondernemer heb je soms extra geld nodig om je bedrijf te starten, te laten groeien of te verbeteren. Gelukkig zijn er verschillende soorten leningen voor zelfstandige ondernemers waar je gebruik van kunt maken. In deze blog post leggen we uit wat de belangrijkste opties zijn en waar je op moet letten als je een lening wilt afsluiten.

Financiering voor zelfstandig ondernemers

Een financiering voor zelfstandig ondernemers is een lening die je kunt aanvragen bij een bank, een online platform of een andere financiële instelling. Je leent dan een bepaald bedrag dat je in termijnen terugbetaalt, meestal met rente. Een financiering voor zelfstandig ondernemers kun je gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het kopen van bedrijfsmiddelen, het investeren in innovatie of het overnemen van een ander bedrijf. Het voordeel van een financiering voor zelfstandig ondernemers is dat je vaak meer geld kunt lenen dan bij andere opties. Het nadeel is dat je aan strenge voorwaarden moet voldoen, zoals het hebben van een goed ondernemingsplan, een positieve kredietwaardigheid en voldoende eigen vermogen.

Groeifinanciering voor bedrijven

Een groeifinanciering voor bedrijven is een lening die speciaal bedoeld is voor ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. Je kunt dan denken aan het uitbreiden van je klantenkring, het vergroten van je marktaandeel of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Een groeifinanciering voor bedrijven kun je aanvragen bij gespecialiseerde partijen, zoals investeerders, Crowdfunding platforms of overheidsinstanties. Je leent dan een bedrag dat je terugbetaalt met een percentage van je omzet of winst, of met aandelen in je bedrijf. Het voordeel van een groeifinanciering voor bedrijven is dat je meer flexibiliteit hebt in de terugbetaling en dat je profiteert van de kennis en het netwerk van de financier. Het nadeel is dat je minder zeggenschap hebt over je bedrijf en dat je meer risico loopt als het niet goed gaat.

Krediet voor zakelijke doeleinden

Een krediet voor zakelijke doeleinden is een lening die je kunt gebruiken om tijdelijke tekorten in je kasstroom op te vangen. Je kunt dan denken aan het betalen van facturen, het inkopen van voorraad of het overbruggen van seizoensgebonden schommelingen. Een krediet voor zakelijke doeleinden kun je aanvragen bij je eigen bank of bij een andere kredietverstrekker. Je krijgt dan een kredietlimiet waarbinnen je geld kunt opnemen en terugstorten wanneer je wilt. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk gebruikt. Het voordeel van een krediet voor zakelijke doeleinden is dat je gemakkelijk over extra geld kunt beschikken als je het nodig hebt. Het nadeel is dat de rente vaak hoger is dan bij andere opties en dat je soms onderpand of garanties moet geven.

Krediet voor privédoeleinden

Het Zelfstandig krediet ontworpen voor zelfstandig ondernemers die geld willen lenen voor privédoeleinden. Misschien wil jij je huis verduurzamen, een auto kopen, je tuin inrichten of een camper aanschaffen? Hiervoor kun je het Zelfstandig krediet afsluiten. Een lening zonder onderpand en met een vaste rente en looptijd. Je mag altijd extra of in één keer boetevrij aflossen. Gebruik je de lening voor woningverbetering volgens de richtlijnen van de Belastingdienst? Dan is de betaalde rente fiscaal aftrekbaar  in Box1.

Microfinanciering voor zelfstandige ondernemers

Een microfinanciering voor zelfstandige ondernemers is een lening die gericht is op kleine en startende ondernemers die moeilijk toegang hebben tot reguliere financiering. Je kunt dan denken aan mensen met een laag inkomen, een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking. Een microfinanciering voor zelfstandige ondernemers kun je aanvragen bij organisaties die zich inzetten voor sociaal ondernemerschap, zoals Qredits, Lendahand of Oxfam Novib. Je leent dan een relatief klein bedrag dat je in termijnen terugbetaalt, meestal met rente. Een microfinanciering voor zelfstandige ondernemers kun je gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het opstarten van je bedrijf, het kopen van materiaal of het volgen van een opleiding. Het voordeel van een microfinanciering voor zelfstandige ondernemers is dat je meer kans hebt om een lening te krijgen en dat je begeleiding en advies krijgt van de financier. Het nadeel is dat je vaak een hogere rente betaalt dan bij andere opties en dat je soms een borgsteller of een coach nodig hebt.

Rekening courant krediet voor zzp’ers

Een rekening courant krediet voor zzp’ers is een lening die je kunt gebruiken om je zakelijke rekening courant aan te vullen. Je kunt dan denken aan het opvangen van debiteurenrisico’s, het financieren van werkkapitaal of het benutten van groeikansen. Een rekening courant krediet voor zzp’ers kun je aanvragen bij je eigen bank of bij een andere kredietverstrekker. Je krijgt dan een kredietlimiet waarbinnen je rood kunt staan op je zakelijke rekening. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je daadwerkelijk gebruikt. Het voordeel van een rekening courant krediet voor zzp’ers is dat je geen aflossingsverplichting hebt en dat je geen onderpand of garanties hoeft te geven. Het nadeel is dat de rente vaak variabel is en dat je afhankelijk bent van de kredietbeoordeling van de bank.

Financiële ondersteuning voor ondernemers

Een financiële ondersteuning voor ondernemers is een lening die je kunt krijgen als je in financiële problemen komt door bijzondere omstandigheden, zoals de coronacrisis, een ramp of een persoonlijke situatie. Je kunt dan denken aan het aanvragen van uitstel van betaling, het verlagen van je belastingen of het krijgen van een uitkering. Een financiële ondersteuning voor ondernemers kun je aanvragen bij de overheid of bij andere instanties die hulp bieden aan ondernemers in nood, zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst of het UWV. Je krijgt dan een bedrag dat je in termijnen of in één keer terugbetaalt, soms met rente. Een financiële ondersteuning voor ondernemers kun je gebruiken om je vaste lasten te betalen, je schulden af te lossen of je bedrijf voort te zetten. Het voordeel van een financiële ondersteuning voor ondernemers is dat je meer ruimte krijgt om je financiële situatie te verbeteren en dat je soms kwijtschelding of subsidie kunt krijgen. Het nadeel is dat je aan strenge voorwaarden moet voldoen, zoals het aantonen van je inkomen, vermogen en levensvatbaarheid.