let op geld lenen kost geld
Besparen op jouw lening of hypotheek

Besparen op jouw lening of hypotheek?

Wij rekenen dit graag voor je uit!

Besparen op jouw lening of hypotheek

Lening

Besparen op een lopende lening(en) of op een hypotheek? De leenrente stijgt momenteel en hierdoor wordt het lenen van geld duurder. Heb je een doorlopend krediet? Een doorlopend krediet heeft een variabele rente. Deze stijgt en  daalt mee met de marktrente. Deze leenvorm wordt bij een stijgende rente dus duurder. Vaak wordt dit niet direct opgemerkt omdat meestal de looptijd langer wordt en de maandtermijn daarbij niet wijzigt.

Stel dat  door de rentestijging de looptijd van het doorlopend krediet  5 maanden langer wordt  en je betaalt €500,- per maand. Dan ben je €2.500,- duurder uit.

Sluit jouw doorlopend krediet daarom over naar een persoonlijke lening. Hiermee voorkom je een verdere rentestijging. Ook op de persoonlijke lening mag je altijd boetevrij aflossen. Daalt in de toekomst de rente weer? Dan kun je met een nieuwe kredietaanvraag de lening oversluiten naar een persoonlijke lening met een lagere rente.

Belangrijk
Als je een lening oversluit wordt dit als een nieuwe kredietaanvraag gezien en moet je wel aan de leencriteria van dat moment voldoen. Hiermee moet je wel rekening houden wanneer je een doorlopend krediet wilt oversluiten.

Voor wie?

Je kunt bij ons een lening aanvragen vanaf  21 jaar, je in Nederland woont, in loondienst, gepensioneerd, een WIA of WAO inkomen ontvangt of minimaal 2 jaar zelfstandig ondernemer bent. Daarnaast gelden er nog de acceptatierichtlijnen welke per bank verschillen alsmede de wettelijke jaarlijks vastgestelde leennormen en ook wordt je BKR-getoetst.

Steeds meer banken stoppen met het doorlopend krediet

De mogelijkheid om in de toekomst een persoonlijke lening over te sluiten naar een doorlopend krediet zal moeilijk dan wel niet meer mogelijk zijn. Nagenoeg alle banken zijn of  gaan stoppen met het doorlopend krediet.  Je hebt nog wel de mogelijkheid om een persoonlijke lening over te sluiten naar de Flex & Zeker Lening.

Deze kredietvorm is een combinatie van een doorlopend krediet en persoonlijke lening ineen. Klik hier voor meer informatie over de Flex & Zeker Lening.

Snel besparen door over te sluiten

Met de juiste aanvraaggegevens gaan wij voor je aan het rekenen en vergelijken hoeveel je kunt besparen. Ook verneem je van ons als het oversluiten je geen voordeel oplevert, maar ook wat te doen als uit de vergelijking blijkt dat de rente gelijk blijft maar de voorwaarden beter zijn?

Wij informeren je graag over het wel of niet oversluiten en als je ons van de juiste informatie voorziet is het mogelijk om een consumptieve kredietaanvraag binnen 24 uur af te handelen.

Versneld lening aanvragen ➜

Direct op je lening besparen

Je kunt op onze site zelf vergelijken en een keuze maken of wij gaan voor je aan de slag. Zelf of tezamen met ons bieden wij jou graag een scherpe kredietofferte aan. Als blijkt dat wij je geen voordeligere lening kunnen aanbieden dan verneem je dit ook van ons!

Tip!  Vermenigvuldig  de restant looptijd van je huidige lening met het termijnbedrag. Daarna vergelijk je de uitkomst met het totaal terug te betalen bedrag dat vermeld staat in de nieuwe kredietofferte. Tenslotte trek je dit van elkaar af en je hebt de uitkomst.

Hoeveel kan ik besparen?

Als uitgangspunt nemen wij dat het oversluiten van een lening je rentevoordeel oplevert bij minimaal gelijke voorwaarden. Het kan ook voorkomen dat de rente op de kredietofferte erg laag is maar dat het oversluiten je geen voordeel oplevert.  Zowel een doorlopend krediet als een persoonlijke lening zijn kredietvormen op basis van en annuïteit.

Bij aanvang van de lening  bestaat de maandtermijn uit meer rente dan aflossing. Gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst wijzigt dit en zal het aflossingsdeel in de maandtermijn steeds groter worden.

Wanneer je een lening wilt oversluiten waarvan  al bijna alle rente is betaald dan zal het oversluiten je weinig tot geen voordeel opleveren. Het kan zelfs zo zijn dat ondanks de lagere rente op de nieuwe kredietovereenkomst het goedkoper is om niet over te sluiten.

Wil je extra geld in handen dan is de situatie weer anders en rekenen voor je uit of het verstandiger is om de huidige lening te verhogen dan wel er een lening naast te sluiten.

Lening oversluiten ➜

De Groene lening

Een nieuwe financieringsvorm is de Groene lening. De  Groene lening kent een lager rentetarief dan een reguliere lening. Deze rente is zeer scherp en benadert dan ook de hypotheekrente maar zonder de extra kosten die meestal bij het afsluiten van een hypothecaire lening gevraagd worden.

Daarbij is een looptijd t/m 180 maanden mogelijk en mag er boetevrij worden afgelost. Hierdoor vaak de betere en goedkopere oplossing als je geld nodig hebt voor het verduurzamen van de woning.

Zeker bij een ‘kleine’ kredietbehoefte wordt er in de praktijk versneld boetevrij afgelost. Een Groene lening is hiervoor vaak de betere oplossing. Of dit op jouw situatie ook van toepassing is, zoeken wij graag voor je uit!

De Groene lening is aan te vragen vanaf een hoofdsom van € 2.500,- t/m € 75.000,-, afhankelijk van de maximale verstrekking van de kredietverstrekker en jouw energiebesparende maatregelen. Daarnaast is de looptijd van jouw lening minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar (tot €10.000,- maximaal 120 maanden). Zo kun je de looptijd van de lening goed afstemmen op jouw duurzame doelen.

Hoeveel kan ik lenen?

Je weet hoeveel je kunt besparen en je wilt nu weten hoeveel je kunt lenen?
In 2022 zijn de acceptatierichtlijnen strenger geworden en nu al is bekend dat deze in 2023 wederom aangescherpt zullen gaan worden. Ook wordt er tijdens het aanvragen van een lening meer informatie van jou gevraagd.

Het netto-inkomen waarmee wij mogen rekenen wordt onder andere  bepaald aan de hand van jouw bruto maandinkomen, de betaalde pensioenpremie, variabele extra uren, 13e maand, bonus, vakantiegeld en een eventuele  vaste eindejaarsuitkering. Maar ook aan het niet meenemen van reiskosten en bijtelling auto van de zaak. Nu wordt er o.a. rekening gehouden met autobezit en voorheen niet. De aanvrager zónder autobezit heeft hierdoor nu meer kredietruimte.

Als je direct wilt weten hoeveel je kunt lenen, vul je vrijblijvend het aanvraagformulier in en stuur je tegelijkertijd een recente loonstrook mee. Ontvang nog dezelfde dag een vrijblijvende kredietofferte.

Informatie over leennormen 2024

Inkomsten

Loonstrook:

 • 13e maand
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Belaste bruto premies
 • Netto (onbelaste) premies
 • Fiscale bijtelling auto minus evt. eigen bijdrage
 • Pensioenopbouw via werkgever
 • Gemiddelde provisie- en overwerkinkomen
 • Eindejaarsuitkering
 • Bonussen

Lasten

Autobezit

 • Autobezit wordt nu meegenomen in de leennorm
 • 2 auto’s? = hogere last
 • Zakelijk met (bijtelling) of zonder privégebruik

Kinderen

 • Kosten kinderopvang. De te betalen kinderopvangkosten en de  kinderopvangtoeslag worden verrekend. Het verschil wordt als maandlast meegenomen.

Studielening (DUO)

Woonlasten

De maandelijkse hypotheek- of huurtermijn dan wel te  betalen kostgeld als je inwonend bent.

Lopende leningen

lopende leningen zoals een persoonlijke lening, doorlopend krediet, Private lease, huurkoop, Studielening, Telefoonkrediet etc., hebben invloed bij de berekening van jouw leencapaciteit ofwel hoeveel je maximaal verantwoord kunt lenen.

 • Als je een studielening hebt dan worden de maandlasten of als je nog niet aan het aflossen bent een % van de studieschuld als maandlast meegenomen.

Aanleveren van de juiste gegevens

Onvoldoende gegevens vooraf zorgen voor géén of een foutieve kredietofferte met een te lage of een te hoge kredietsom en als gevolg hiervan een te hoog rentetarief geoffreerd worden. Het is dus belangrijk om direct over de juiste gegevens te beschikken.

Dit voorkomt teleurstellingen, een stroef acceptatieproces, een langere verwerkingstijd en of een aangepaste offerte bij de afwikkeling van een kredietdossier. Stuur je gegevens dan ook direct mee of heb ze bij de hand als je liever telefonisch de kredietaanvraag met ons doorneemt.

Steeds minder aanbieders doorlopend krediet

In de afgelopen 2 jaren zijn steeds meer kredietaanbieders gestopt met het product doorlopend krediet. De hoofdreden is dat de prikkel om een afgelost kredietdeel weer op te nemen weg te nemen. Studies wijzen uit dat kredietnemers met een doorlopend krediet er langer over doen om de schuld af te lossen dan kredietnemers met een persoonlijke lening.  Daarbij is de rentevoet variabel en meestal hoger dan de die van een persoonlijke lening.

Hierdoor neemt het risico op betalingsachterstanden en overcreditering toe. Al met al redenen dat banken terughoudender zijn geworden of gestopt zijn met het verstrekken van een doorlopend krediet.

Nieuwe variant van het doorlopend krediet

Natuurlijk kan een doorlopend krediet in jouw situatie op het moment van aanvragen het beste kredietproduct zijn. Een afgeleide variant van het doorlopend krediet is de Flex en Zeker Lening. Een combinatie van een doorlopend krediet én persoonlijke lening ineen! De 1e 2 jaar kun je opnemen en aflossen. Daarna los je alleen nog maar af. Jouw voordelen?

De einddatum is bekend, de rentevoet staat vanaf de 1e maandtermijn vast en je mag boetevrij aflossen. Handig wanneer je in het begin van de looptijd nog niet direct de hele hoofdsom nodig hebt en daarbij toch de zekerheid van boetevrij aflossen met een vast rentetarief.

Direct besparen met het oversluiten van een doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet ligt de rentevoet t.o.v. een persoonlijke lening de laatste jaren hoger. Wil jij ook zo snel mogelijk van je lening af en gebruik je de opnamemogelijkheid van een doorlopend krediet toch niet? Kies dan nu voor een persoonlijke lening.

Besparen door  direct te kiezen voor een persoonlijke lening. Je weet wanneer de lening eindigt, je mag boetevrij aflossen en de rente staat de gehele looptijd vast. Een doorlopend krediet oversluiten regelen wij graag voor jou.

Met het oversluiten van een doorlopend krediet of persoonlijke lening ben je ons géén aanvullende afsluitkosten verschuldigd. De kosten zitten al in het jaarkostenpercentage (rentepercentage) op de overeenkomst vermeld.

Een lening oversluiten en tegelijkertijd je woning verduurzamen?

Geld besparen door je lening(en) over te sluiten? Laat ons dit voor je uitrekenen en als je daarbij ook geld in handen wenst om jouw woning te verduurzamen nemen wij dit gelijk mee. Geef dit dan aan op het aanvraagformulier of tijdens het telefoongesprek.

Zelfstandigen Krediet

Als je zelfstandig ondernemer bent dan kun je bij ons  een lening of hypotheek aanvragen. Het Zelfstandigen Krediet  is een persoonlijke lening welke je kunt gebruiken voor bijv. woningverbetering, aanschaf van een auto of het verduurzaming van jouw eigen woning.  Ook voor jouw privéhypotheek, zakelijke en/of verhuurhypotheek kun je ben ons terecht.

Nieuw! Looptijd t/m 180 maanden!

Nu ook voor jou als Zelfstandige looptijden t/m 180 maanden mogelijk! Voorheen was de looptijd maximaal 120 maanden. Het doel dient woningverbetering of verduurzaming van de woning te zijn. Het inlossen van lopende leningen is niet toegestaan.

Zelfstandig Krediet aanvragen ➜

 

Hypotheek

Besparen op jouw hypotheek

Je wilt besparen op jouw huidige hypotheek en deze oversluiten? Wij werken samen met alle hypotheekverstrekkers en kunnen je dan ook van een passende hypotheekofferte voorzien. Goedkoper uit zijn maar wel met gelijke of betere voorwaarden, dat is ons doel.

Overwaarde in jouw woning en lopende leningen? Dan rekenen wij voor je uit of deze leningen meegenomen kunnen worden in de hypotheek. Hoe? Dat verschilt per aanvraag en is maatwerk. Misschien bij je huidige hypotheekverstrekker of elders bij een voordeligere aanbieder.

Vrijblijvend 1e hypotheekgesprek

In het 1e hypotheekgesprek kunnen wij aan de hand van een aantal gerichte vragen bepalen of het voor jou zin heeft om een hypotheektraject in te gaan. Het besparen op rente is dan 1 van de onderwerpen die tijdens dit traject besproken zal worden.

Je kunt bij ons terecht voor het oversluiten van je huidige hypotheek, een hypotheekverhoging, hypotheekaanpassing, of het aankopen van je 1e, volgende of 2e woning.

Woning verbouwen

Het verbouwen van een woning heeft de laatste paar jaar een grote vlucht genomen. Door schaarste op de woningmarkt zijn de woningprijzen erg hoog. Daardoor zien veel mensen de mogelijkheid om te verhuizen aan zich voorbijgaan. Door te hoge vraagprijzen en het niet vinden van een geschikte woning besluiten ze om hun huidige woning te verbouwen. Direct je dak en muren  isoleren en daarmee op gas besparen is dan een slimme zet. Hierdoor bespaar je geld én daarbij neemt de waarde van jouw woning toe.

Dit 1e gesprek is vrijblijvend en met de uitkomst van dit gesprek weet je of of er kredietmogelijkheden zijn om goed te kunnen bepalen wat je wel en niet wilt. Als er hypotheekmogelijkheden zijn dan verzorgen wij graag jouw nieuwe hypotheek.

Vrijblijvend hypotheekmogelijkheden aanvragen ➜

 

Versneld aanvragen

Omdat je dit wilt of vanwege bijzondere omstandigheden kan het zijn dat je z.s.m. wilt weten of je een lening of hypotheek kunt afsluiten. Wij kunnen jouw krediet- of hypotheekaanvraag als spoedaanvraag in behandeling nemen. Wij doen dan ons best om je sneller van een krediet- of hypotheekofferte te voorzien. Je kunt ons bellen op (0545) 221 299 of klik vul onderstaand aanvraagformulier in.

Versneld jouw lening of hypotheek aanvragen ➜

 

Liever eerst informatie
 • Persoonlijke lening
 • Lening voor zelfstandigen
 • De Groene Lening
 • Doorlopend krediet /Flex & Zeker Lening
Voorbeeld Rentetabel Persoonlijke lening 72 maanden
Totale kredietbedrag €Maandtermijn €Jaarlijks kostenpercentage %Vaste debetrentevoet op jaarbasis %Duur krediet in maandenTotale prijs lening €
10.000,-172,167,67,67212.395,52
15.000,-253,516,96,97218.252,72
25.000,-418,046,56,57230.098,88
50.000,-836,086,56,57260.197,76
75.000,-1.274,327,17,17291.751,04
Minimaal
Maximaal
72 maanden
120 maanden
Uitgangspunten tabel
Tarieven van 08.03.2024

Wat zeggen onze klanten over ons?

Financieel adviesbureau Goedlenen.nl IconFinancieel adviesbureau Goedlenen.nl

Winterswijkseweg 2, Eibergen

4,9 79 reviews

 • Avatar Jeffrey Pillen ★★★★★ in de afgelopen week
  Voor de hypotheek voor mijn woning die ik in 2015 kocht kwam ik via via bij Dirk van goedlenen.nl terecht. Hij zocht voor mij de beste hypotheek en bijbehorende verzekeringen uit. Voor de verzekeringen krijg ik jaarlijks een update met … More de wijzigingen o.i.d.Nu ik in 2024 samen met mijn partner een andere woning heb gekocht hebben wij weer gebruik gemaakt van de diensten van goedlenen.nl. Dirk is betrokken, komt voor het gesprek aan huis en zelfs 's avonds een afspraak maken was mogelijk. We hebben met goede voorbereiding de woning kunnen kopen en hebben ook hierbij weer een passend verzekeringspakket (ook voor onze auto's) ontvangen.We maakten al vele jaren gebruik van de hulp van Dirk en dit zullen wij ook zeker blijven doen!De prettige samenwerking en expertise kunnen wij dan ook iedereen aanbevelen!
 • Avatar Sevda O ★★★★★ een week geleden
  Zeer vakkundig en goed kennis van zaken. Fijn dat ik bij iemand terecht kon die meedenkt, kritisch is en met weloverwogen advies komt. De tijd, inzet is boven mijn verwachting uitgekomen.
 • Avatar Harm Te Loeke ★★★★★ 2 weken geleden
  Dirk heeft ons ontzettend fijn geholpen bij de hypotheek, en verzekeringen!

Handige tips