Verkoopverlies bij woning

Verkoopverlies bij woning

Jarenlang steeg de waarde van een woning. Hierdoor kwam een verkoopverlies bij woning nauwelijks voor. De laatste jaren zijn koopwoningen echter fors gedaald waardoor de opbrengst van de te verkopen woning lager is dan de uitstaande hypotheekrestschuld.

Men noemt dit een verkoopverlies bij woning en deze restschuld zal bij verkoop uit eigen middelen of d.m.v. een restschuldfinanciering aan de hypotheekverstrekker moeten worden betaald alvorens de woning van eigenaar kan wisselen

Bij ons financiert u goedkoop uw verkoopverlies bij woning

Wij kennen diverse restschuldfinancieringsmogelijkheden. Op dit moment is het zo geregeld dat de te betalen rente over dit verkoopverlies over 10 jaar fiscaal aftrekbaar is(BOX1). Het verkoopverlies hoeft daarbij niet te worden afgebouwd

Natuurlijk is een afbouw wel verstandig om dat u anders over 10 jaar geen renteaftrek meer heeft en het verkoopverlies nog gelijk is als die bij aanvang.

De beste optie is volgens ons een aflopend krediet met een looptijd van 10 jaar . De lening wordt in 10 jaar afgelost en gedurende deze aflossingsperiode heeft u recht op renteaftrek in Box1.

Indien u op zoek bent naar een nieuwe woning met hypotheek en op voorhand is het duidelijk dat er sprake zal zijn van restschuldkrediet dan kunnen wij u ook desgewenst maatwerk leveren door het offreren van een nieuw hypothecair krediet i.c.m. een restschuldfinanciering.

Ja, ik wil een lening aanvragen