Restschuldkrediet woning - professioneel en betrouwbaar - Goedlenen.nl
Jouw restschuld woning herfinancieren

Restschuldkrediet woning

Jouw restschuld goedkoop (her)financieren vanaf 4,1%

Jouw restschuld woning herfinancieren

Restschuldkrediet woning

Wanneer de verkoopprijs van een woning hoger is dan de uitstaande hypotheeksom en de woning moet verkocht worden is er sprake van een restschuld. Deze restschuld woning herfinancieren is bij ons mogelijk.

Een restschuld  zal bij verkoop uit eigen middelen of d.m.v. een restschuldfinanciering moeten worden voldaan. Er moet eerst duidelijkheid zijn op welke manier de restschuld zal worden betaald alvorens de woning van eigenaar kan wisselen.

Bij ons financier je goedkoop jouw restschuld met ons Restschuldkrediet

Je kunt bij ons een restschuldkrediet afsluiten op basis van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Op beide kredietvormen is renteaftrek mogelijk.

Vanaf  is een looptijd van 15 jaar* bij een Restschuldkrediet mogelijk!

*Indien jij ene Zelfstandig ondernemer bent is de looptijd maximaal 120 maanden.

Op basis van de huidige fiscale wetgeving mag je de te betalen rente over een restschuldkrediet in 15 jaar fiscaal aftrekken(BOX1). De schuld hoeft daarbij niet te worden afgebouwd. Natuurlijk is een afbouw wel verstandig om dat je anders over 15 jaar geen renteaftrek meer hebt en de restschuld nog niet of nauwelijks is afgebouwd.

Helaas wordt deze regeling per 01-01-2018 opgegeven. De kredietvorm blijft alleen is de betaalde rente niet meer fiscaal aftrekbaar.

De beste optie is volgens ons een aflopend krediet met een looptijd van 10 of 15 jaar . De lening wordt in 10 of 15 jaar afbetaald en gedurende deze aflossingsperiode heb je recht op renteaftrek in Box1.

Opmerking

t/m 10 jaar looptijd is het rentetarief het scherpst. Vanaf 10 t/m 15 jaar ligt de vaste rentevoet iets hoger.

Combinatie

Indien jij op zoek bent naar een nieuwe woning met hypotheek en op voorhand is het duidelijk dat er sprake zal zijn van een restschuld dan kunnen wij jou ook desgewenst maatwerk leveren door het offreren van een nieuw hypotheek i.c.m. een Restschuldkrediet woning.

Ja, ik wil een lening aanvragen