Zelfstandigkrediet | Goedlenen
Zelfstandigkrediet

Ondernemer lenen

Gratis advies - Geen afsluitkosten - Boetevrij aflossen - Geen aanvullende zekerheden - Gratis oversluitservice

Zelfstandigkrediet

Voor  een privédoel geld lenen

Hiervoor hebben wij voor jou het Zelfstandigkrediet. Je woning verbouwen, een restschuld financieren of een privéauto aanschaffen? Een krediet voor jou als ondernemer wanneer je privé geld wilt lenen.

Het Zelfstandigkrediet is een privélening zonder onderpandverplichtingen. Je kunt kiezen uit een Persoonlijke lening of een doorlopend krediet.  Dit is dus gelijk aan een krediet voor mensen die in loondienst werkzaam zijn.

Het doel van de lening mag alleen privé zijn. De lening mag dus niet voor bijv. een bedrijfsinvestering gebruikt worden. Je ondertekent hiervoor een aanvullende verklaring waarin je aangeeft dat de lening niet zakelijk gebruikt zal worden.

Verschillen

Op dit moment ligt de rentevoet van het Zelfstandigkrediet t.o.v. een krediet waarbij een aanvrager in loondienst is (niet zijnde zijn eigen BV) iets hoger. Dit komt omdat er bij een Zelfstandige geen sociaal vangnet is (alleen bijstand). Denk hierbij bijv. aan derving inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Niet alle kredietverstrekkers hanteren dezelfde maximale looptijd. Vb. Bij een Persoonlijke lening voor woningverbetering zijn er bij loondienstverband kredietproducten met looptijden t/m 180 maanden. De looptijd bij het Zelfstandigkrediet is hierbij maximaal 120 maanden.

Kom ik aanmerking?

Wanneer je 3 jaar zelfstandig ondernemer bent, je leendoel privé is, en jij en/of je partner geen BKR registratie hebt, kun je bij ons een Zelfstandigkrediet aanvragen.

Speciale kredietvormen van het Zelfstandig krediet

Ook het Zelfstandig krediet kent speciale kredietvormen zoals het Eigenhuiskrediet voor verbouwing of verbetering van de eigen woning. Maar ook wanneer jij een restschuld wilt financieren, hebben wij het Restschuldkrediet.

Fiscaal voordeel

Wanneer je het Eigenhuiskrediet volledig gebruikt voor woningverbetering kun je de betaalde rente fiscaal aftrekken (BOX1). Informeer hiervoor bij jouw belastingadviseur of  de Belastingdienst zelf.

Helaas geldt dit sinds 01/01/2018 niet meer voor een Restschuldfinanciering. De renteaftrek is per deze datum komen te vervallen.

Wanneer kun jij wel, misschien of helaas geen Zelfstandigkrediet aanvragen?
 Wel

3 jaar zelfstandig
Goed BKR
Positief eigen vermogen

Misschien

Minimaal 2 jaar zelfstandig (min. 2 boekjaren)*
 Hersteld BKR + goede reden*
Sterk dalend negatief eigen vermogen met goede reden*

*Uitgangspunt: 1 van de 3. Bij 2 of meer helaas geen mogelijkheden

Helaas

Korter dan 2 jaar zelfstandig
 Negatief BKR (Terechte codering)
(Oplopend)Negatief eigen vermogen
 

Met het Zelfstandigkrediet kun jij als ondernemer  voor privé doeleinden eenvoudig geld lenen. Wij helpen jou hier graag mee. Klik hieronder voor een vrijblijvende offerte.

Goed om te weten
Van aanvraag t/m (eventuele) afwikkeling van een kredietofferte ben je ons géén kosten verschuldigd.