let op geld lenen kost geld
Inkomensderving

Ondernemer lenen

Betaalbaarheid borgen

Inkomensderving

Inkomensderving

Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Wanneer er niets is geregeld en er geen sprake is van een ander inkomen van bijv. een partner of beschikbaar vermogen, zal de bijstand meestal het enige vangnet zijn.

Wij hebben hiervoor diverse dekkingsmogelijkheden. Van een basis tot een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering maar ook bijv. een ongevallenpolis welke uitkeert bij een ernstige ziekte en/of ongeval.

Een volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet goedkoop maar je creëert vooraf wel inkomenszekerheid. Een inkomensgarantie indien je arbeidsongeschikt raakt. Wist je dat er tegenwoordig ook varianten zijn waarbij je de verzekering kunt aanpassen aan jouw persoonlijke arbeidssituatie? Jij bepaalt mede wat er wel of niet gedekt moet zijn. Je begrijpt dat een mindere dekking ook een lagere verzekeringspremie laat zien.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt voor jouw naasten wanneer jij er niet meer bent en ontzorgt ze financieel. Vb. een lopende lening kan worden afgelost omdat een bijgesloten overlijdensrisicoverzekering uitkeert. Geen dekking kan vervelende consequenties hebben voor jouw partner, kinderen en/of andere erfgenamen.

Wij werken samen met diverse levensverzekeraars. Wist jij dat er tegenwoordig ook overlijdensrisicoverzekeringen bestaan die al uitkeren wanneer je nog in leven bent? Dit gebeurt wanneer er sprake is van een terminale fase.

Een deel wordt dan al bij in leven zijn uitgekeerd, bijv. om hoge kosten van een behandeling te kunnen betalen. Betere voorwaarden en lagere premies kenmerken tegenwoordig de nieuwste overlijdensrisicoverzekeringen. Je maakt tijdens de aanvraagprocedure een keuze of je deze aanvulling wel of niet wenst mee te verzekeren. Wij informeren jou hier graag over.

Meer weten? Wij helpen jou graag.

Voor particulieren & ondernemers

Hét adres voor een krediet, hypotheek en/of verzekering