let op geld lenen kost geld
Investeringskrediet

Ondernemer lenen

Zakelijk krediet nodig? Investeringskrediet -Bedrijfsmiddelenkrediet - Liquiditeitskrediet - Financial lease - Gratis advies

Investeringskrediet

Wij werken samen met diverse crowdfunding platforms. Je kunt bij ons een investeringskrediet aanvragen voor werkkapitaal, voorfinanciering, overname of opstart onderneming, herfinanciering, verbouwing of aankoop onroerend goed en duurzaamheid zoals bijv. zonnepanelen.

De platforms kennen elk hun eigen acceptatiecriteria, kredietvormen en looptijden. Waar en op welke wijze het investeringskrediet kan worden aangevraagd is  afhankelijk van de aanvraaggegevens en dus maatwerk.

Wel zijn er een aantal acceptatiecriteria die als standaard gesteld kunnen worden. Wij noemen er nu een paar ter info:

– je bedrijf is in Nederland gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
– de omzet is minimaal aantoonbaar €50.000,- per jaar*
– in de afgelopen 2 jaar minimaal 1 jaar een positief bedrijfsresultaat
– de eigenaar is in Nederland woonachtig
– minimaal 12 maanden actief

Daarnaast heeft het aanvragen van een investeringskrediet op voorhand geen zin indien er sprake is van:

– een negatief BKR
– liquiditeitsproblemen
– negatief eigen vermogen

Naast de opsomming hierboven kunnen er ook nog aanvullende gegevens gevraagd worden. E.a. is maatwerk en afhankelijk van jouw persoonlijke kredietcasus.

Indien je een investeringskrediet voor een ander doel wenst af te sluiten kun je dit aan ons voorleggen en verneem je van ons of hiervoor wel of geen mogelijkheden zijn. Het aanvragen en beoordelen van de kredietaanvraag is gratis.

Als een aanvraag wordt goedgekeurd zal er sprake zijn van bemiddelingsvergoeding. Dit is afhankelijk van de kredietverstrekker en zal alvorens eventuele kosten gemaakt moeten worden vooraf aan je worden voorgelegd.

Voor particulieren & ondernemers

Hét adres voor een krediet, hypotheek en/of verzekering