let op geld lenen kost geld
Investeringskrediet

Ondernemer lenen

Zakelijk krediet nodig? Investeringskrediet -Bedrijfsmiddelenkrediet - Liquiditeitskrediet - Financial lease - Gratis advies

Investeringskrediet

Wij werken samen met diverse crowdfunding platforms. Je kunt bij ons een investeringskrediet aanvragen voor werkkapitaal, voorfinanciering, overname of opstart onderneming, herfinanciering,verbouwing of aankoop onroerend goed en duurzaamheid zoals bijv. zonnepanelen.

De platforms kennen elk hun eigen acceptatiecriteria, kredietvormen en looptijden. Waar en op welke wijze het investeringskrediet kan worden aangevraagd is  afhankelijk van de aanvraaggegevens en dus maatwerk.

Wel zijn er een aantal acceptatiecriteria die als standaard gesteld kunnen worden:

– je bedrijf is in Nederland gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
– de omzet is minimaal €50.000,- per jaar*
– in de afgelopen 2 jaar minimaal 1 jaar een positief bedrijfsresultaat*
– de eigenaar is in Nederland woonachtig
– je staat privé borg voor de lening

Daarnaast heeft het aanvragen van een investeringskrediet op voorhand geen zin indien er sprake is van:

– een negatief BKR
– liquiditeitsproblemen
– onvoldoende eigen vermogen

*N.v.t. bij opstart van een onderneming. Wanneer jouw bedrijf in de opstartfase zit dient er een uitgewerkt bedrijfsplan en een door een account opgestelde financiële prognose overlegd te worden. Naast de opsomming hierboven kunnen er ook nog aanvullende gegevens gevraagd worden. E.a. is maatwerk en afhankelijk van jouw kredietcasus.

Indien je een investeringskrediet voor een ander doel wenst af te sluiten kun je dit aan ons voorleggen en verneem je van ons of hiervoor wel of geen mogelijkheden zijn. Het aanvragen en beoordelen van de kredietaanvraag is gratis.

Wel is er sprake van een eenmalige bemiddelingsvergoeding wanneer je een door ons uitgebrachte offerte afneemt. Dit in tegenstelling tot een consumptief privékrediet. De eenmalige kosten bedragen 0,8 tot 1% met een minimum van €100,- van de gevraagde hoofdsom.

Indien wij ook van de kredietverstrekker een vergoeding ontvangen wordt dit met jou verrekend. Je betaalt alléén wanneer het project succesvol wordt afgerond.

Voor particulieren & ondernemers

Hét adres voor een krediet, hypotheek en/of verzekering