Lopende lening oversluiten

Lening oversluiten

Eerder van jouw lening af

Lopende lening oversluiten


Waarom dit schrijven?
Je bent al geruime tijd klant bij ons. Met de tijd verandert regelgeving, wijzigen voorwaarden, worden nieuwe producten ontwikkeld en verandert jouw eigen privéleven ook.

In dit schrijven geven willen wij jou informeren over de huidige wet en regelgeving omtrent consumptief krediet en bekijken wij graag, indien jij dit wilt, of jouw lopende lening nog past bij jouw huidige persoonlijke situatie.

De leenrente is momenteel laag en waarschijnlijk kan jouw lening dan ook worden omgezet naar een lening met een lager rentetarief en betere voorwaarden.

Klik hier voor onze huidige rentetabellen. Een lagere rente betekent dat jij eerder van jouw lening af bent. Je kunt ook een berekening maken met onze rekentool: is overstappen voordeliger?

Soort lening
Je hebt een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Voor beide kredietvormen hebben wij scherpe rentetarieven. Wanneer de rentevoet laag is leent zich een persoonlijke lening het beste voor het oversluiten. Bij een persoonlijke lening staat de het rentepercentage op lening namelijk gedurende de looptijd vast.

Tevens mag je nu ook op een persoonlijke lening boetevrij extra aflossen ( Dit betreft persoonlijke leningen met looptijden t/m 120 maanden. Zie ook tekst hierna onder kopje: géén kosten)

Een goed moment om je huidig doorlopend krediet over te sluiten naar een persoonlijke lening
Een nieuwe lening met een lager vast rentetarief, boetevrij af te lossen en een einddatum. Een nieuwe lening met zekerheid vooraf en voordeliger dan jouw huidige kredietovereenkomst.

Je wilt geen persoonlijke lening?
Wanneer je een doorlopend krediet hebt en deze kredietvorm wilt behouden is dit geen probleem. Wel is de hedendaagse regel dat de banken en toezichthouder af willen van het zogeheten Rentekrediet waarop niet maandelijks wordt afgelost. Ook de 1% aflossingsvariant staat enigszins onder druk.

Waarom?
De looptijden zijn bij deze kredietvarianten lang tot oneindig(vanaf 60 jaar moet er worden afgebouwd). Wanneer de rente dan ook nog stijgt en je geen mogelijkheid hebt om extra af te lossen zit je te lang aan het krediet vast. Het Rentekrediet zonder aflossingscomponent wordt niet meer actief aangeboden.

Bij de variant Rentekrediet wil men een aflossingsverplichting gaan instellen.  Voor jou heeft dit als voordeel dat je eerder van jouw lening af bent en je dit een behoorlijk rentevoordeel oplevert. Het nadeel is dat het maandtermijn verplicht verhoogd wordt.

Ik wil graag een lagere rente op mijn huidig doorlopend krediet.
Wij gaan graag vrijblijvend voor jou aan de slag.  Het omzetten moet jou natuurlijk rentevoordeel brengen. Bij een lager rentetarief zal de looptijd korter worden voor zover het maandtermijn gelijk blijft. Misschien wil je zelfs wel meer aflossen. Dit kunnen wij natuurlijk ook regelen. Hoe korter de looptijd hoe goedkoper de lening.

Jij wilt een lagere rente én een lager maandtermijn. Dit is bespreekbaar tot een maandtermijn van minimaal 1% van de hoofdsom. Wel botst dit in 1e instantie met het doel namelijk jouw lopende lening goedkoper maken. Wij vernemen in dat geval graag jouw toelichting en denken graag met jou mee.

Verplicht aflossen op een Rentekrediet
Een Rentekrediet kent een aflossingsvrije periode van 5 jaar. Na deze periode kan dit door de bank stilzwijgend worden verlengd tot uiteindelijk de leeftijd van 60 jaar wordt bereikt waarna verplicht moet worden afgelost. De bank kan echter volgens de voorwaarden eerder doen besluiten dat je naast de rente ook moet gaan aflossen. Dit moment is nu mede door de huidige wet- en regelgeving een feit geworden.

Kredietverstrekkers zullen klanten gaan aanschrijven met de mededeling dat er naast de maandelijkse rente ook zal moeten worden afgelost. Het minimale maandtermijn wordt  1,0% van de limiet (rente + aflossing). Blijkt dat de leeftijd (bereiken van de 60 jarige leeftijd) een rol gaat spelen zal dit worden opgehoogd naar minimaal 1,5% van de limiet of er wordt voorgesteld om de lening over te sluiten naar een Persoonlijke lening waardoor er meer maatwerk gegeven kan worden m.b.t. een passend maandtermijn.

Het nieuwe maandtermijn te hoog?
Het doel om af te lossen levert jou alleen maar voordeel op maar een hoger maandtermijn is misschien in jouw huidige privésituatie helemaal niet wenselijk. Wij zoeken dan tezamen met jou naar een passende oplossing. In onze reguliere acceptatierichtlijnen kunnen wij op basis van een Persoonlijke lening waarop boetevrij mag worden afgelost  looptijden aanbieden t/m 120 maanden.

Ook zijn er maatwerkoplossingen t/m 180 maanden. Deze variant met een langere looptijd kent wel een boetebeding. Wij gaan graag met jou in gesprek voor een passend kredietvoorstel waarmee je tevreden bent.

Wetgeving
Volgens de huidige wet en regelgeving moeten wij jouw huidige financiële en persoonlijke omstandigheden eerst toetsen alvorens wij jou een kredietvoorstel mogen aanbieden. Wij proberen  het meeste werk voor je uit handen te nemen zodat een omzetting zo weinig mogelijk tijd vergt.

Een echte verbetering!
Indien je niet aan de huidige acceptatie eisen voldoet maar de omzetting  is wel in jouw voordeel ontvang je alsnog een maatwerkofferte. Stel je hebt op dit moment onvoldoende inkomen of een inkomen dat niet wordt meegerekend zoals bijv. een WW uitkering. Voorheen zouden wij jou pas weer van dienst kunnen zijn vanaf het moment dat je weer een vast (jaar)contract had.

Dit is nu verleden tijd
Er wordt dus géén neen verkocht. Dit laatste kan pas sinds kort en is een échte verbetering.  Dit is dan ook mede een belangrijke reden geweest om jou o.a. over dit onderwerp nu te berichten.

Acceptatieprocedure
Een omzettingsaanvraag zal eerst (wettelijk) worden getoetst op basis van jouw huidige inkomsten en lasten. Aan de hand van de uitkomst zijn er dan 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1
De aanvraag is akkoord op basis van de huidige acceptatierichtlijnen. Wij zoeken dan voor jou naar de bank met het beste renteaanbod en voorwaarden. Voor zover het akkoord dit toestaat kun je kiezen uit een persoonlijke lening of een doorlopend krediet

Mogelijkheid 2
De aanvraag is niet akkoord op basis van de huidige acceptatierichtlijnen. Je ontvangt dan van de bank waar de huidige lening loopt een nieuw voorstel op basis van een Persoonlijke lening  met een scherper renteaanbod en een maandtermijn dat gelijk of zo dicht mogelijk het huidig maandtermijn nadert.

Géén kosten.
De omzetting kost je niets* en brengt je voordelen en zekerheid.

*Boetevrij aflossen mag behalve bij leningen waarbij de looptijd langer is dan 120 maanden. De boete is echter nooit hoger dan maximaal 1% van het op enig moment bepaalde restantsaldo. Wanneer je lopende persoonlijke lening hebt kan het zijn dat er in de voorwaarden sprake is van een boete bij vervroegd aflossen. Ook hiervoor geldt dat de boete nooit hoger kan zijn dan 1% over de restant hoofdsom.

Je hebt een doorlopend krediet? Op een doorlopend krediet mag altijd boetevrij afgelost worden.

Aanvullende informatie bij een Rentekrediet
Ben ik verplicht* het aanbod te accepteren? De bank en wetgever willen wel dat jouw huidige lening lopende lening een einddatum krijgt. Wanneer jij niet op de aanbieding wenst in te gaan zullen wij vastleggen waarom jij niet op de aanbieding wenst in te gaan en welke gevolgen dit voor jou in de (nabije) toekomst kan hebben  (Bijv. verplichte verhoogde aflossing*).

Let op! Wanneer je nu een Rentekrediet hebt kan de bank zoals hierboven uitgelegd, je verplicht stellen om minimaal 1,0% van de limiet te gaan betalen. In de voorwaarden staat vermeld dat men de optie tot maandelijkse aflossing kan activeren. Hierover zul je wel vooraf d.m.v. een schrijven moet zijn of worden geïnformeerd.  In die situatie kunnen wij tezamen met jou kijken naar een passende oplossing.

Wij willen je graag in een telefonisch onderhoud hierover informeren. Tijdens dit gesprek noteren wij jouw huidige gegevens en nemen wij de kredietaanvraag in behandeling. Je ontvangt dan z.s.m. een kredietvoorstel op maat.

Wanneer je op de onderstaande knop drukt en de aanvraag tot omzetting invult kunnen wij alvast vrijblijvend voor jou aan de slag.  Je hoort dan spoedig van ons.

Hoe komen wij met elkaar in contact? Wij kunnen jou bellen of jij belt ons.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen overdag maar ook in de avonduren. Een terugbelverzoek in de avond kan op werkdagen van maandag t/m donderdag  tussen 20.30 uur en 22.00 uur.

Hoe bereik je ons?
Ons telefoonnummer: (0545) 221 299.  Ons e-mailadres: oversluiten@goedlenen.nl.

Nogmaals, een omzetting kost je niets (alleen ietwat tijd) en levert je voordeel op. Het is voor jou en voor ons van belang te weten wat jij wel en niet wilt. Klik daarom op onderstaande knop. Je maakt dan een keuze om wel of niets te veranderen aan jouw lopende lening.

Wij hopen jou binnenkort te spreken en gaan dan graag voor je aan de slag. Tot dan!