Lening voor startende zelfstandigen

Lening voor startende Zelfstandigen

Het Starterskrediet

Lening voor startende zelfstandigen

Misschien is het  Starterskrediet iets voor jou?

Bij de lening voor startende zelfstandigen ofwel het Starterskrediet wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. De aflossing van het Starterskrediet is uitgesteld tot een periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden van de totale looptijd. De periode van uitgestelde aflossing start bij aanvang van de looptijd.

Nadat de periode van uitgestelde aflossing is verlopen, wordt gestart met het maandelijks betalen van de annuïteit (bestaande uit rente en aflossing). Aan het einde van de looptijd is de volledige schuld afgelost. Deze lening leent zich voor uiteenlopende doelen voor wellicht jou als zakelijke geldnemer.

De basisvoorwaarden van het Starterskrediet

 • Minimale leeftijd 18 jaar
 • Nederlands ingezetene en handelingsbekwaam en bevoegd zijn
 • Ingeschreven staan in de Nederlandse KVK

Lening voor startende zelfstandigen ofwel het Starterskrediet iets voor jou?

 • Onderneming kan bij aanvang niet direct voldoen aan aflossing en rentebetaling.
 • De exploitatie laat voldoende cashflow na een periode van maximaal 18 maanden zien
 • De kern van het Starterskrediet voor jouw als Startende Ondernemer
 • Alleen voor zakelijke geldnemers, met name geschikt voor opstartfases
 • Uitgestelde aflossing van minimaal 3 en maximaal 18 maanden
 • Tijdens de periode van uitgestelde aflossing rentebetaling per kwartaal
 • Tijdens de aflossingsperiode een vast maandbedrag
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Moet in een bepaald risicoprofiel vallen
 • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 78 maanden
 • Gebaseerd op Crowdfunding

Waarvoor kun je het Starterskrediet gebruiken?

 • Overname of  opstart onderneming
 • Innovatie
 • Groei
 • Aankoop of verbouwing onroerend goed (voor verhuur)
 • Duurzaamheid

De lening is voor jou een goede keuze wanneer jij de beschikbare middelen zo veel mogelijk wilt inzetten voor de groei van jouw onderneming. Het Starterkrediet kan jouw daar bij helpen door de aflossing op de lening voor een bepaalde periode te parkeren.

Wanneer jij het goed doet zie je ook op redelijk korte termijn resultaat van jouw inspanningen waarna je kunt beginnen met aflossen.

Ik voldoe aan de genoemde punten, krijg ik nu ook een lening?

Wanneer jij aan de basisvoorwaarden voldoet kunnen wij jouw Starterskrediet aanvraag vrijblijvend in behandeling nemen. De uitkomst van jouw kredietaanvraag wordt mede bepaald aan de hand van de door jou aangeleverde documenten, jouw Risicoprofiel uit een Creditscore, een BKR toets en eventueel overige bevindingen tijdens het acceptatieproces.Wij zullen in ieder geval ons best voor jou doen.

Klik hieronder om jouw Starterskrediet vrijblijvend aan te vragen.

Aanvragen Starterskrediet